Zaproszenie na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów RZL OZZL Drukuj
Czwartek, 07 Wrzesień 2017 18:59

Zaproszenie
na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów RZL OZZL


 

Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL zaprasza Delegatów Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL na Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów RZL OZZL  w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających delegata RZL OZZL na Krajowy Zjazd Delegatów OZZL kadencji 2014-2018 z powodu wpłynięcia do Zarządu RZL OZZL rezygnacji z funkcji Delegata przed upływem kadencji.
Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów RZL OZZL przyjmie rezygnację z funkcji delegata i dokona wyborów uzupełniających.
Zjazd odbędzie się 7 października 2017 r. w Lublinie, ul. Chmielna 4, sala nr 4 (IV piętro):
I TERMIN    10:00
II TERMIN    10:15

 

Z poważaniem
Przewodniczący
Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL
Antoni Rybka