Dokumenty z zebrania ZRZL 1.09.17. - Stanowiska i rekomendacje Drukuj
Czwartek, 14 Wrzesień 2017 07:03

Jeżeli lekarze nie są zadowoleni ze swych warunków pracy i płacy, czują się wyzyskiwani przez pracodawców, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania poprzez zmianę proporcji kosztów pracy do pozostałych kosztów, przy nie zabezpieczającym bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom poziomie finansowania ze środków publicznych nakładów na zdrowie ok.( 4,4 % PKB), to kolejnym krokiem OT (MOT) OZZL powinny być roszczenia płacowe skierowane do pracodawcy.

 

 

Bo jeżeli, zakładowa organizacja związkowa nie występuje do pracodawcy z żądaniami płacowymi w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to pracodawca ma prawo przypuszczać, że jego pracownicy są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń zasadniczych.

Zapraszam do załącznika:

Stanowisko Nr 1 Zarządu

Stanowisko Nr 1 Zarządu

Rekomendacje Rezydenci


ZRZL OZZL
Antoni Rybka - przewodniczący zarządu