Rezolucja nr 1 i 2 Zjazdu Delegatów RZL OZZL 06.09.14 Drukuj
Piątek, 12 Wrzesień 2014 17:35

W dniu 06.09.2014. obradował VIII Zjazd Delegatów RZL OZZL oprócz spraw organizacyjnych zjazd przyjął dwie rezolucje w ważnych sprawach dla środowiska lekarskiego:

 


Rezolucja nr 1 VIII Zjazdu Delegatów RZL Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 06 września 2014 w sprawie praw nabytych do wykonywania praktyki medycznej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Rezolucja nr 2 VIII Zjazdu Delegatów RZL Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 06 września 2014 w sprawie przystąpienia do prac Komisji Zdrowia nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

 

Tekst Rezolucji (PDF)