Uchwała ZRZL OZZL z dnia 12 grudnia 2011 r. Drukuj
Środa, 14 Grudzień 2011 06:38

w sprawie przygotowań do akcji przeciwko nowym zasadom wypisywania recept na leki refundowane

 

Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, działając na podstawie paragrafu 6 pkt. 1 i 2 Statutu OZZL, nawiązując do Uchwały 25/11/VI i Stanowiska 17/11/VI  Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 02.12.2011, oraz uchwały ZK OZZL z dnia 09.12.2011. rekomenduje wszystkim Oddziałom Terenowym OZZL Regionu Lubelskiego zebranie podpisów poparcia lekarzy i lekarzy dentystów, wg wzoru przygotowanego przez ZK OZZL, pod akcją protestacyjną prowadzoną w związku z wejściem w życie Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, z dnia 12 maja 2011, na mocy której obarcza się lekarzy, w sposób nieuzasadniony, obowiązkami należącymi do ubezpieczyciela.

Ze względu na pilność sprawy ustala się krótki kalendarz działań:
1. zebranie podpisów lekarzy- do 19.12.2011
2. złożenie pism do dyrekcji SP ZOZ-ów do 22.12.2011

 

Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL