Home Aktualności Rekomendacje Andrzeja Ciołko - dlaczego Andrzej
Rekomendacje Andrzeja Ciołko - dlaczego Andrzej
Piątek, 16 Marzec 2018 16:35

Dlaczego Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL rekomenduje i w pełni popiera dr Andrzeja Ciołko na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Nadrzędną rolę w dążeniu do podjęcia niezbędnych działań mających na celu wzrost nakładów na publiczny system ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB oraz w dążeniu do spełnienia postulatów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów powinien mieć związek zawodowy lekarzy oraz izba lekarska, natomiast osobą, która daje nadzieję na gwarancję konsolidacji działań jak również rzetelnej i prawidłowej pracy na rzecz środowiska lekarskiego jest dr Andrzej Ciołko – wieloletni działacz OZZL, wiceprzewodniczący Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL i przede wszystkim lekarz z doświadczeniem w pełnieniu funkcji samorządowych w izbie lekarskiej.

 

 

Porozumienie Rezydentów OZZL podpisało porozumienie z Ministrem Zdrowia, co  moim zdaniem jest wielkim sukcesem, ponieważ „nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu”,  aczkolwiek treść niektórych zapisów powinna zostać doprecyzowana po dalszych negocjacjach.

Przede wszystkim należy zastąpić określenie lekarz specjalista zapisem „lekarz ze specjalizacją” aby nie deprecjonować lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji (ok. 44 tys.)

Kolejną grupą lekarzy bez specjalizacji, których prawo do godziwego wynagrodzenia zostało pominięte, są lekarze stażyści (ok. 5 tys. )oraz lekarze specjalizyjący się w innej formie (ok. 8 tys) niż rezydentura, ponieważ zostali wykluczeni z gwarancji podwyżek.

 

Na bazie obecnego systemu prawa oraz jego interpretacji nie jest możliwe zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych oraz prawidłowych warunków wykonywania zawodu czy świadczeń emerytalnych.

Brak norm zatrudnienia określonych przez MZ, brak też określenia proporcji kosztów pracy do pozostałych kosztów szpitali finansowanych ze środków publicznych. Są natomiast niewłaściwe uregulowania gdzie normy zatrudnienia określa płatnik (NFZ), a obecnie nawet sam pracodawca,  w myśl której dyrektor szpitala może dokonać konsolidacji oddziałów (np. z 5 ciu oddziałów 1 oddział) co wiąże się np. z redukcją etatów i kosztów, czy rozporządzenie zmieniające wymogi stawiane przez resort wobec szpitali pozwalające łączyć dyżury jednego lekarza na kilku oddziałach, gdzie powstaną sytuacje powierzenia pracy na czas dyżuru medycznego lekarzowi ze specjalizacją czy doświadczeniem zawodowym niezgodnie z profilem oddziału czy profilem schorzeń tam leczonych pacjentów, czy w końcu należy zwrócić uwagę na nieuwzględnianie czasu dyżurów lekarzy i lekarzy dentystów do uprawnień powiązanych ze świadczeniami ZUS-owskimi.

 

W końcu należy wspomnieć o wielkim sukcesie Andrzeja w zmaganiach o prawa nabyte lekarzy, które ostatecznie znalazły swój finał w obowiązującej w swych zapisach ustawy o POZ oraz skutkach jakie obecnie niesie treść art. 14 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o świadczeniach … przytaczany w ustawie o POZ.

Wzorem tych zapisów mamy nadzieję graniczącą z pewnością, że Andrzej będzie w dalszym ciągu popierał dążenia środowisk lekarskich innych niż POZ (AOS, Lecznictwo Szpitalne, Lecznictwo Nieszpitalne a także lekarzy systemu Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym zabezpieczenie nimi SOR-ów, gdzie niedopuszczalny w swym brzmieniu art. 57 wyeliminuje wkrótce wskazanych tym aktem lekarzy z SOR i ZRM) w celu skażenia tą ideą środowiska NRL co znajdzie następnie skutek usankcjonowania praw nabytych wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na wzór art. 14 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o świadczeniach … w zakresie praw nabytych i kursów, w akcie prawnym jakim jest ustawa.

 

W obecnej sytuacji, aby dokończyć rozpoczęte przez Porozumienie Rezydentów dążenia do poprawy sytuacji w służbie zdrowia oraz poprawy warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów, wykonywaniu zawodu lekarza lekarza dentysty dr Andrzej Ciołko jako jedyny kandydat zapewnia odwagę w tym działaniu i podejmowaniu trudnych jak też wymagających doświadczenia decyzji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, proszę wszystkich o poparcie kandydatury dr Andrzeja Ciołko oraz czynne uczestnictwo w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, który odbędzie się 24 marca 2018 r. o godzinie 9:00 w Collegium Maius UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4.

Jako przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL rekomenduje i w pełni popieram kandydaturę dr Andrzeja Ciołko na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

w Lublinie (w załączeniu przypominam stosowną uchwałę ZRZL OZZL).

Uchwała Nr 1 Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia rekomendacji na funkcję Prezesa ORL w Lublinie

Z poważaniem

Antoni Rybka

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

 
created by dastudioCopyright © 2022 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.