Home Uchwały Stanowisko Nr 2 Zarządu RZL OZZL z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie niedopuszczalnych zapisów w projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Stanowisko Nr 2 Zarządu RZL OZZL z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie niedopuszczalnych zapisów w projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Listopad 2017 18:00

Niedopuszczalną, w ocenie Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, regulacją jest utrzymanie przepisów przejściowych dotyczących statusu lekarza systemu PRM tylko do 31 grudnia 2020 roku w procedowanym projekcie ustawy.
Rozwiązanie to, będzie skutkować utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pacjentów na SOR - ach w związku z brakiem dostępu do wystarczającej ilości lekarzy systemu po tej dacie, w jednostkach systemu, którymi są  również szpitalne oddziały ratunkowe (zgodnie art. 32 ust.1. ustawy).

 

 

Rozwiązaniem tego problemu może być kompromisowy dotychczasowy zapis w nowym brzmieniu art. 57 ust.1:
„Art. 57 ust. 1 Lekarzem systemu może być bezterminowo lekarz (wymieniony w pkt 1-3 projektu) posiadający co najmniej 10 letni staż pracy jako lekarz systemu: ...”.
Oraz nowy zapis:
„Art. 57 ust. 2 w brzmieniu:
Do 31 grudnia 2020 roku lekarzem systemu może być lekarz (wymieniony w pkt. 1-3 projektu) nie spełniający wymogu stażu pracy jako lekarz systemu zgodnie z przedłożonym powyżej przez ZRZL OZZL projektem art. 57 ust. 1.

Zarząd Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL wskazuje także, że proponowane zmiany organizacyjne, dotyczące przede wszystkim likwidacji specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), stwarzają realne zagrożenie dla pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia.

Przewodniczący Zebrania
Antoni Rybka
Przewodniczący ZRZL OZZL

Sekretarz Zebrania

Andrzej Ciołko
W-ce Przewodniczący ZRZL OZZL

 

 
created by dastudioCopyright © 2022 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.