Home Uchwały Stanowisko ZRZL OZZL
Stanowisko ZRZL OZZL PDF Drukuj Email
Środa, 13 Kwiecień 2011 08:33

w sprawie złożonej przez pracodawcę lekarzom Oddziału Chorób Wewnętrznych w Biłgoraju ARION ZOZ w Biłgoraju propozycji pełnienia dyżurów w ramach kontraktów oraz zapowiedzi ewentualnej redukcji zatrudnienia lekarzy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

1/ OZZL rekomenduje dyżury w ramach umowy o pracę, ale nie może nakazać co  ma zrobić pracownik. Decyzję jak postąpić musi podjąć sam pracownik gdyż może ona  wywołać różne konsekwencje, których nie da się przewidzieć / nie wiadomo jak zachowa się pracodawca/.

2/ Na propozycję złożoną przez pracodawcę lekarzom pełnienia dyżurów w ramach kontraktu, pracownik nie ma obowiązku udzielać odpowiedzi.
Jeżeli byłaby to propozycja pełnienia dyżurów na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, to OZZL ocenia ją jako niezgodną z prawem gdyż stanowiłaby ona obejście przepisów o czasie pracy. Nawet w przypadku zawarcia takich umów, lekarz mógłby wystąpić na drogę sądową z pozwem o ustalenie, że dyżury są pełnione w ramach stosunku pracy oraz  o wynagrodzenie, gdyby było ono niższe od tego , które przysługiwałoby w ramach stosunku pracy.

3/ Redukcja zatrudnienia lekarzy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stanowiłaby, zdaniem OZZL  dyskryminację lekarza ze względu na wymiar zatrudnienia- zakazuje tego przepis art. 18/3a/§ 1 kodeksu pracy. Pracownik zwolniony mógłby domagać się przywrócenia do pracy albo odszkodowania na podstawie art. 45§1 kodeksu pracy oraz odszkodowania za nierówne traktowanie na podstawie art. 18/3d/ kodeksu pracy

4/ Pracodawca, zdaniem OZZL , nie może dyskryminować lekarzy w zakresie przydzielania im dyżurów. Jeżeli lekarz jest pomijany przy pełnieniu dyżurów medycznych to powinien  domagać się dopuszczenia do ich wykonywania. Jeśli mimo to pracodawca nie przydziela mu dyżurów medycznych  to ma roszczenie o wynagrodzenie, z którym powinien wystąpić na drogę sadową.
W takiej sytuacji lekarz może , ale nie musi, zawiadomić pracodawcę, że wystąpi na drogę sądową z roszczeniem o nakazanie dopuszczenia do wykonywania pracy w ramach dyżurów i o wynagrodzenie za czas zgłoszonej gotowości do pracy.
OZZL uważa, że z takim roszczeniem lekarz nie powinien występować na drogę sądową dopóki nie będzie miał roszczenia o wynagrodzenie, czyli nie wcześniej niż po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym nie przydzielono mu pełnienia dyżurów.

5/ W chwili obecnej nie wiadomo co pracodawca rozumie przez propozycję pełnienia przez lekarzy Oddziału Wewnętrznego dyżurów w ramach kontraktów. Z tych względów za wcześnie jest na kwestionowanie tej propozycji przez Związki Zawodowe.
                        
W imieniu ZRZL OZZL
Antoni Rybka Przewodniczący


 

 

 
created by dastudioCopyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.