Stanowisko ZRZL OZZL- jestesmy już tak blisko Drukuj
Czwartek, 13 Lipiec 2017 13:07

W środę 19 lipca 2017 r. ma się odbyć pierwsze czytanie projektu naszej obywatelskiej ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Planowana jest pikieta przed sejmem. Zbiórka o 14.00. Kto może niech przybywa.

ZRZL OZZL ORGANIZUJE ZBIOROWY WYJAZD 19.07.17. (w środę  Z PRZED SIEDZIBY ORL W LUBLINIE) o godz.11..00, chęć wspólnego wyjazdu należy zgłaszać do 18 lipca godz. 20.00.


Stanowisko  ZRZL OZZL

Lublin, dnia 13 lipca 2017


Zebranie ok. ćwierć miliona podpisów pod projektem  obywatelskim ustawy warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia jest wielkim sukcesem Porozumienia Zawodów Medycznych ( PZM) a w nim OZZL.
OZZL ten sukces zawdzięcza młodym lekarzom zjednoczonym wokół Porozumienia Rezydentów OZZL.

 

 


Dynamicznie działającemu kierownictwu PR OZZL zawdzięczamy  konsekwentne dążenie do realizacji uchwały nr 14 KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY ( KZL)  z dnia 7 stycznia 2006 r. , która od ponad 10- ciu lat czeka na zrealizowanie i przeniesienie jej treści do zapisów ustawowych:
" wynagrodzenie zasadnicze zawodów lekarza i lekarza dentysty co
najmniej:
2 średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji i
3 średnie krajowe dla lekarza ze specjalizacją".
Wielkim sukcesem jest wspólne poparcie PZM  oczekiwań lekarzy wyrażonych wyżej i  pozostałych zawodów medycznych w tym pielęgniarek i położnych( wyrażonych głosem OZZPiP)  oczekujących w uproszczeniu  odpowiednio wynagrodzenia zasadniczego w wysokości co najmniej:   
1,5 średniej krajowej dla zawodu bez specjalizacji i
2- ch średnich krajowych ze specjalizacją.
W środę 19 lipca 2017 r. ma się odbyć pierwsze czytanie projektu naszej obywatelskiej ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Planowana jest pikieta  przed sejmem. Zbiórka o 14.00. Kto może niech przybywa.
ZRZL OZZL ORGANIZUJE ZBIOROWY WYJAZD 19.07.17. (w środę) o godz.11..00, chęć wspólnego wyjazdu należy zgłaszać do 18 lipca godz. 20.00.

ZRZL OZZL
Antoni Rybka- przewodniczący zarządu