Home Prasa Lekarz rezydent, młody lekarz to nie student, to pracownik !!!
Lekarz rezydent, młody lekarz to nie student, to pracownik !!!
Środa, 09 Marzec 2016 19:47

Komentarz do dwóch audycji rozmowy niedokończone


Aczkolwiek Dr Damian Patecki przedstawił w dużym skrócie, prawie że wyczerpująco kwestie pracownicze młodych lekarzy, to jednak w obliczu wielu problemów które nurtuje środowisko lekarskie przedstawionych w programie z dnia 02.03.16., istota stanu prawnego młodych lekarzy jako "pełnoprawnych lekarzy", pracowników w okresie zdobywania specjalizacji ( dopełniających ustawowy obowiązek w jednej z kilku form doskonalenia zawodowego lekarzy) przez podpisanie umowy o pracę z pracodawcą na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, poprzez wykonywanie pracy w zakresie przewidzianym programem specjalizacji na rzecz pracodawcy i innych podmiotów leczniczych, została przesunięta w kierunku postrzegania przez niektórych słuchaczy lekarzy jako"studentów" a nie pełnoprawnych lekarzy wykonujących zawód,  pracowników dopełniających obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez wykonywanie procedur medycznych w czasie trwania rezydentury, mających pełne prawo do godziwego
wynagrodzenia za pełnienie posługi lekarskiej.

Dlatego potrzeba pilnie z większą finezją przedstawiać istotę oczekiwań naszego środowiska i z jakich przesłanek one wynikają.

ZRZL OZZL
Antoni Rybka- przewodniczący zarządu

 
created by dastudioCopyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.