Home Aktualności Spór zbiorowy
Spór zbiorowy
Sobota, 21 Listopad 2015 15:42

Spór zbiorowy powstaje z mocy prawa,jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
Związek zawodowy zgłasza tylko żądania i zakreśla nie krótszy niż 3 dni termin na ich uwzględnienie.

 

"Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23.05.91r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych /Dz.U. 1991.55.236/ spór zbiorowy istniej od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze / czytaj: związki zawodowe/ do pracodawcy z żądaniami, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

Oznacza to, że spór zbiorowy powstaje z mocy prawa i istnieje od dnia wystąpienia przez związki zawodowe z żądaniami. Związek zawodowy zgłasza tylko żądania i zakreśla nie krótszy niż 3 dni termin na ich
uwzględnienie.."ie.."

 

 
created by dastudioCopyright © 2019 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.