Home Aktualności ZRZL OZZL ws bardzo pilnych spraw do rozwiązania w służbie zdrowia
ZRZL OZZL ws bardzo pilnych spraw do rozwiązania w służbie zdrowia
Piątek, 09 Październik 2015 10:31

"... XIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL stwierdza, że w najbliższej kadencji nadal aktualne są działania Związku w kierunkach:
1.poprawy statusu zawodu lekarza, z uwzględnieniem odpowiedniego wynagrodzenia za pracę oraz czasu i warunków pracy,
2.działania na rzecz racjonalnego systemu publicznej ochrony zdrowia, co zwiększy dostępność do usług zdrowotnych i poprawi bezpieczeństwo leczeni pacjentów,
3.dążenia do uznania praw nabytych lekarzy do wykonywania zawodu w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ..."

 


Zatem ZRZL OZZL realizując uchwałę programową XIII Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL , Stanowisko nr1, Apel nr 1 występuje jednoznacznym przesłaniem do polityków o:

1.Podniesienie nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia do co najmniej 7% PKB a następnie dopiero podjąć działania na rzecz racjonalnego systemu publicznej ochrony zdrowia.

2.Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy ze specjalizacją (I lub II stopień ) powinno wynosić przynajmniej trzy średnie pensje krajowe , a wynagrodzenie zasadnicze lekarzy bez specjalizacji i w jej trakcie co najmniej 2 średnie krajowe( w tym lekarzy rezydentów), zaś lekarzy stażystów i pozostałych pracowników medycznych na najniższych stanowiskach pracy (np. pielęgniarki , ratownika , etc.) co najmniej jedną średnią krajową.

3.Uznanie praw nabytych lekarzy do wykonywania zawodu w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

ZRZL OZZL

Antoni Rybka- przewodniczący

 

http://ozzl-rzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:xiii-krajowy-zjazd-delegatow-ozzl-stwierdza-e-w-najbliszej-kadencji-nadal-aktualne-s-dziaania-zwizku-w-kierunkach&catid=39:atualnoci&Itemid=60

http://ozzl-rzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:rezolucja-nr-1-i-2-zjazdu-delegatow-rzl-ozzl-060914&catid=35:uchway&Itemid=29

http://ozzl-rzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487:stanowisko-zk-ozzl-190914r-jako-realizacja-rezolucji-viii-zjazdu-rzl&catid=39:atualnoci&Itemid=60

 
created by dastudioCopyright © 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.