Home Opinie prawne Opinia w sprawie zakresu obowiązywania rozporządzenia M.Z.i O.S. z dnia 8.06.99r.
Opinia w sprawie zakresu obowiązywania rozporządzenia M.Z.i O.S. z dnia 8.06.99r.
Poniedziałek, 10 Sierpień 2009 18:17

w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U.99.52.543/.

 

Do pobrania plik .doc

Lublin, dnia 30  lipca   2009r.

 

 

Pan Przewodniczący

Zarządu Regionu Ziemia Lubelska OZZL


Opinia w sprawie zakresu obowiązywania rozporządzenia M.Z.i O.S. z dnia 8.06.99r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U.99.52.543/.

   
Na podstawie §1 pkt 2 rozporządzenia M.Z.i O.S. z dnia 8.06.99r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U.99.52.543/.
przepisy tego rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust.4 ustawy z dnia 30.08.91r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Art. 8 ust.4 w/w ustawy dotyczy zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez:
1/ ministra lub centralny organ administracji rządowej;
2/ wojewodę;
3/ jednostkę samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego wyrażam opinię, że rozporządzenia M.Z.i O.S. z dnia 8.06.99r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej /Dz.U.99.52.543/ ma zastosowanie do zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez:
1/ ministra lub centralny organ administracji rządowej;
2/ wojewodę;
3/ jednostkę samorządu terytorialnego.


Radca Prawny
Andrzej Zieliński

 

 
created by dastudioCopyright © 2021 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.